Petra Tunkel

Petra Tunkel

contact

Petra Tunkel
Personal Assistant to Simone Petsche-Demmel
T +43 1 33 60 179

petsche pollak attorneys-at-law auf Xing petsche pollak attorneys-at-law auf LinkedIN petsche pollak attorneys-at-law auf Facebook petsche pollak attorneys-at-law auf Facebook  Goldenes Quartier | Tuchlauben 7A | 1010 Vienna | Austria | T +43 1 33 60 179 | E kanzlei@petschepollak.com